W celu optymalnego komfortu nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli w szkole funkcjonuje platforma Classroom. Narzędzia jakie ona daje, pozwalają w najbardziej zbliżony sposób do nauki stacjonarnej realizować efekty kształcenia podstawy programowej. W szczególności ułatwia komunikację i przekazywanie wiedzy przez nauczycieli, jak również pozwala na wykonywanie zadań oraz sprawdzanie poziomu opanowania materiału przez uczniów. Niemniej pomimo rozbudowanych możliwości tej platformy znakomicie sprawdzającej się do celów edukacyjnych czekamy z niecierpliwością aż uczniowie ponownie zapełnia ławki naszych laboratoriów i pracowni przedmiotowych. 

Afghanistan