O szkole

Technikum rozpoczęło działalność we wrześniu 2019 r. kształcąc w zawodach technik informatyk oraz technik automatyk. Nauka w Technikum trwa 5 lat i jest BEZPŁATNA. Zajęcia w Technikum odbywają się na terenie campusu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Kształcenie z przedmiotów zawodowych realizowane jest w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach Uczelni. Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować edukację na studiach wyższych. Zdane w trakcie nauki państwowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych umożliwią absolwentom Technikum Akademickiego uzyskanie tytułu zawodowego – technika, który podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy w kraju i za granicą. Oferowane zawody – technik informatyk oraz technik automatyk – mają obecnie najlepsze perspektywy nie tylko w Legnicy i okolicach, absolwentami takich kierunków zainteresowane są również działające w naszym regionie firmy międzynarodowe. Organem prowadzącym Technikum jest Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”. Więcej informacji może udzielić sekretariat Technikum Akademickiego w Legnicy, tel. 76 723 23 07, ul. Sejmowa 5A w Legnicy. W trakcie nauki w Technikum Akademickim uczniowie mają możliwość poznania metod i technologii badawczych, uczestniczą także w wykładach, ćwiczeniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z nowoczesnych laboratoriów informatycznych, elektronicznych i językowych oraz pracowni chemicznej i fizycznej. Uczniowie TA oraz ich rodzice mogą korzystać z bogatych i różnorodnych zbiorów biblioteki i czytelni Uczelni. Uczniowie Technikum Akademickiego mają możliwość odbycia praktyk i staży zawodowych w najlepszych firmach regionu i Polski. Swoją wiedzą i umiejętnościami mogą się dzielić przy różnego rodzaju projektach zawodowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie podczas wycieczek zawodoznawczych poznają rzeczywiste warunki pracy w zawodzie, w którym się kształcą.

 

Afghanistan