Poniżej zamieszczone zostały odnośniki do wytycznych dla osób powracających z północnych Włoch oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem.
Proszę o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi dokumentami uczniów i ich rodziców oraz wszystkich pracowników Technikum Akademickiego w Legnicy.

Dyrektor Szkoły

                                          Informacja GIS dla osób powracających z Płn. Włoch_24.02.2020

                                                    Wytyczne GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

Afghanistan