https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazały się materiału dla nauczycieli i uczniów do wykorzystania przy pracy zdalnej. Na stronie można również znaleźć szereg informacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Afghanistan