Dolnośląski Kurator Oświaty zwrócił się do różnych instytucji kultury z prośbą o wsparcie szkół i placówek oświatowych, nauczycieli i uczniów w realizacji kształcenia na odległość.  W odpowiedzi na ten apel swoje oferty edukacyjne zgłosiły instytucje zamieszczone poniżej.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE INSTYTUCJI.

Afghanistan