Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Afghanistan