Informacja z Kuratorium Oświaty na temat harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych.

 

Afghanistan