Ciągle pozostajemy w czasie, gdzie na większości przedmiotów uczymy się online. Wykorzystujemy jednak możliwość kształcenia w szkole podczas zajęć praktycznych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Możliwość wykonywania wspólnych projektów i prac laboratoryjnych pozwala choć na chwilę zapomnieć o panującej sytuacji.

Afghanistan