Prace uczniów wykonane podczas nauki zdalnej z przedmiotu: PLASTYKA 

Afghanistan