Proszę zapoznać się z harmonogramem kształcenia hybrydowego w Technikum Akademickiego w Legnicy od 17.05.2021 do 28.05.2021. Podczas nauki stacjonarnej lekcje odbywają się w szkole według planu zajęć. Kształcenie online za pomocą  platformy Classroom na dotychczasowych zasadach zgodnie z planem nauczania.

Afghanistan