Od dziś możesz w systemie rekrutacyjnym sprawdzić czy zostałeś/łaś  zakwalifikowany/a do Technikum akademickiego w Legnicy do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022. Informacji o zakwalifikowaniu się bądź nie możesz zawsze uzyskać również w sekretariacie szkoły. Pamiętaj, iż masz czas do 30 lipca 2021 na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po 8 klasie. Dodatkowo dostarcz do szkoły zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki wybranego zawodu oraz 3 zdjęć legitymacyjnych podpisanych. Spis podręczników zostanie opublikowany na stronie szkoły oraz FB Technikum Akademickiego w Legnicy 20.08.2021. Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 będą umieszczone na stronie szkoły oraz mediach społecznościowych pod koniec sierpnia 2021. Tymczasem udanych WAKACJI!!!

Afghanistan