Wracamy do szkoły:)!

Proszę zapoznać się z harmonogramem kształcenia hybrydowego w Technikum Akademickiego w Legnicy od 17.05.2021 do 28.05.2021. Podczas nauki stacjonarnej lekcje odbywają się w szkole według planu zajęć. Kształcenie online za pomocą  platformy Classroom na...

czytaj dalej

Planowany powrót uczniów do szkoły

Od 17 maja 2021 w Technikum Akademickim nauka będzie odbywać się w trybie hybrydowym (do końca poprzez dziennik elektroniczny uczniowie zostaną poinformowani kiedy i jakie mają  zajęcia zdanie a kiedy przychodzą do szkoły). Od 31 maja planowany jest powrót do szkoły...

czytaj dalej

Wirtualny spacer

Zapraszamy na wirtualny spacer po Technikum Akademickim w Legnicy po kliknięciu w zakładce MENU - Wirtualny spacer! Na rok szkolny 2021/2022 prowadzimy nabór na zawody Technik Informatyk oraz Technik Automatyk!!! Nauka w szkole trwa 5 lat i jest BEZPŁATNA!!!...

czytaj dalej

Classroom w Technikum Akademickim w Legnicy

W celu optymalnego komfortu nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli w szkole funkcjonuje platforma Classroom. Narzędzia jakie ona daje, pozwalają w najbardziej zbliżony sposób do nauki stacjonarnej realizować efekty kształcenia podstawy programowej. W szczególności...

czytaj dalej

Kształcenie praktyczne w szkole podczas pandemii

Ciągle pozostajemy w czasie, gdzie na większości przedmiotów uczymy się online. Wykorzystujemy jednak możliwość kształcenia w szkole podczas zajęć praktycznych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Możliwość wykonywania wspólnych projektów i prac laboratoryjnych pozwala...

czytaj dalej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Planowane rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Technikum Akademickim w Legnicy 1 września 2020 na godz.11:30 w budynku E  PWSZ im. Witelona w Legnicy. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach budynku C. Dokładny przydział sal zostanie...

czytaj dalej

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021. Część podręczników oraz literatury uzupełniającej zostanie jeszcze podana przez nauczycieli na początku roku szkolnego. podreczniki _2020_2021

czytaj dalej

Informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021

Informacja o podręcznikach na rok szkolny 2020/2021 zostanie podana w piątek 28.08.2020. Przedstawiony zostanie plan związany z rozpoczęciem roku szkolnego (podana zostanie godzina i miejsce/miejsca spotkania). Dodatkowe informacje odnośnie wymagań co do ewentualnej...

czytaj dalej

Odbiór świadectw szkolnych 26 czerwca 2020

Rozdanie świadectw ze względu na obecną sytuacją odbędzie się 26 czerwca w piątek w dwóch turach: klasę 1AI zapraszamy na godzinę 9:00 do sali wykładowej 224 w budynku C klasę 1I zapraszamy na godzinę 10:45 do sali wykładowej 224 w budynku C proszę założyć strój...

czytaj dalej

Harmonogram konsultacji od 1 czerwca 2020

Od 1 czerwca 2020 są możliwe konsultacje dla uczniów. Na bieżąco w razie zgłoszonych potrzeb przez uczniów na stronie szkoły w zakładce Harmonogram konsultacji będą uaktualniane terminy spotkań. Wszelkie planowane wizyty proszę zgłaszać oraz ustalać odpowiednio...

czytaj dalej

Rekrutacja 2020/2021

Regulamin rekrutacji do Technikum Akademickiego w Legnicy Rekrutację do klasy pierwszej Technikum Akademickiego w Legnicy, zwanym dalej „TA” przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im....

czytaj dalej
Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica
telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl
Afghanistan