Najczęściej zadawane pytania

czy szkoła będzie płatna?

Nie. Szkoła będzie bez czesnego.

dla kogo szkoła?

Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

ile lat trwa nauka?

Nauka w technikum dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej trwa 5 lat.

w jakim trybie jest kształcenie?

Nauka odbywać się będzie w trybie dziennym (bez zmianowości).

czy szkoła jest publiczna?

Jest to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.

gdzie znajduje się siedziba szkoły?

Siedzibą Technikum Akademickiego są obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

kto jest organem prowadzącym szkołę?

Organem prowadzącym Technikum Akademickie jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

czy szkoła posiada pracownie do kształcenia zawodowego?

Baza dydaktyczna technikum opiera się na pracowniach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, gdzie prowadzone są zajęcia ze studentami (przykładowo: pracownie informatyczne, elektroniki i elektrotechniki oraz odnawialnych źródeł energii). Oczywiście wraz z nowymi rocznikami planujemy rozbudowywanie bazy dydaktycznej tak, aby na bieżąco mogła sprostać oczekiwaniom rynku pracy i  podążać za nowymi technologiami wchodzącymi do przemysłu.

jakie profile kształcenia oferuje szkoła?

Na rok szkolny 2021/2022 oferujemy w Technikum Akademickim następujące zawody:

Technik Automatyk

Technik Informatyk.

jakie przedmioty rozszerzone oferuje szkoła?

Oferujemy na poziomie rozszerzonym do wyboru matematykę lub język angielski.

czy nauczyciele będą akademiccy?

Tak. Trzon kadry kształcenia zawodowego będzie oparta o nauczycieli akademickich uczących na kierunkach inżynierskich.

jakie języki będą nauczane?

Nauczanymi językami będzie język angielski oraz język niemiecki.

które przedmioty będą punktowane przy rekrutacji?

W rekrutacji pod uwagę są brane oceny ze świadectwa 8 letniej szkoły podstawowej (j. polski,
j. obcy, matematyka, fizyka).

w którym momencie rozpoczynają się praktyki zawodowe?

Praktyki zawodowe planowane są w klasie 4 i klasie 5.

jaki jest program nauczania?

Program nauczania (konsultowany z pracodawcami) jest zgodny z bieżącymi podstawami programowymi publikowanymi przez MEN (obecnie projekt rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 września 2019).

Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica
telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl
Afghanistan