Najczęściej zadawane pytania

czy szkoła będzie płatna?

Nie. Szkoła będzie bez czesnego.

dla kogo szkoła?

Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

ile lat trwa nauka?

Nauka w technikum dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej trwa 5 lat.

w jakim trybie jest kształcenie?

Nauka odbywać się będzie w trybie dziennym (bez zmianowości).

czy szkoła jest publiczna?

Jest to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.

gdzie znajduje się siedziba szkoły?

Siedzibą Technikum Akademickiego są obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

kto jest organem prowadzącym szkołę?

Organem prowadzącym Technikum Akademickie jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

czy szkoła posiada pracownie do kształcenia zawodowego?

Baza dydaktyczna technikum opiera się na pracowniach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, gdzie prowadzone są zajęcia ze studentami (przykładowo: pracownie informatyczne, elektroniki i elektrotechniki oraz odnawialnych źródeł energii). Oczywiście wraz z nowymi rocznikami planujemy rozbudowywanie bazy dydaktycznej tak, aby na bieżąco mogła sprostać oczekiwaniom rynku pracy i  podążać za nowymi technologiami wchodzącymi do przemysłu.

jakie profile kształcenia oferuje szkoła?

Na rok szkolny 2019/2020 oferujemy w Technikum Akademickim następujące zawody:

Technik Automatyk

Technik Energetyk

Technik Informatyk.

jakie przedmioty rozszerzone oferuje szkoła?

Oferujemy na poziomie rozszerzonym do wyboru matematykę lub język angielski.

czy nauczyciele będą akademiccy?

Tak. Trzon kadry kształcenia zawodowego będzie oparta o nauczycieli akademickich uczących na kierunkach inżynierskich.

jakie języki będą nauczane?

Nauczanymi językami będzie język angielski oraz język niemiecki.

które przedmioty będą punktowane przy rekrutacji?

W rekrutacji pod uwagę są brane oceny ze świadectwa 8 letniej szkoły podstawowej (j. polski,
j. obcy, matematyka, fizyka).

w którym momencie rozpoczynają się praktyki zawodowe?

Praktyki zawodowe planowane są w klasie 4 i klasie 5.

jaki jest program nauczania?

Program nauczania (konsultowany z pracodawcami) jest zgodny z bieżącymi podstawami programowymi publikowanymi przez MEN (obecnie projekt rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 września 2019).

Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
w Legnicy
ul. Sejmowa 5C,
59-220 Legnica
telefony: +48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl
Afghanistan