podstawy el.

Celem przypomnienia wiadomości proszę o zapoznanie się z prezentacją.

podstawy elektroniki

Sukcesywnie proszę powtarzać materiał oraz wykonywać zadania dotyczące podstaw elektroniki i elektrotechnik na stronie rekomendowanej przez MEN.

                                                                  Napięcie elektryczne

                                                                       Prąd elektryczny

Afghanistan