Finansowanie i patronat

Technikum Akademickie w Legnicy jest objęte wsparciem finansowym z budżetu Gminy Legnica w formie dotacji celowej na finansowanie działalności edukacyjnej.

Gmina Legnica

Technikum Akademickie w Legnicy jest szkołą bez czesnego.

Technikum  Akademickie w Legnicy objęte jest patronatem LSSE S.A .

Afghanistan